Dziennik korespondencji w elektronicznym obiegu dokumentów

Usprawniamy pracę sekretariatu Korespondencja w elektronicznym obiegu dokumentów to nic innego jak e – obsługa sekretariatu, umożliwiająca sprawny przepływ danych nie tylko w samej firmie, ale i z innymi, współpracującymi z nią przedsiębiorcami. Właściwie skonfigurowany Dziennik korespondencji umożliwi sprawną ewidencję zbioru dokumentów wysyłanych, jak i otrzymywanych. Będzie to możliwe dzięki …

Akceptacja faktur kosztowych

Obieg faktur kosztowych Akceptacja faktur kosztowych jest procesem obecnym w każdej bez wyjątku firmie. Zależnie od poszczególnych czynników może zająć kilka minut aż po bardzo czasochłonny zakres działań wielopoziomowego obiegu. Czynnikami takimi są: poziom rozbudowania firmy, czyli ilość posiadanych działów, ilość pracowników, czy poziom i jakość organizacji procesów obiegu dokumentów. …

Dedykowany moduł Sekretariat Firma-Umowy

Elektroniczny rejestr umów Funkcjonalność systemu elektronicznego, jaki napisała Nasza firma softwarowa pozwala skorzystać z rozwiązania takiego jak elektroniczny rejestr umów. Taki e – rejestr przysłuży się wystawianiu dokumentów z poszczególnymi podmiotami gospodarczymi, z którymi dana firma prowadzi współpracę. Program ten pozwala zarejestrować wszystkie informacje, które są niezbędne. Będą to: data …