Zlecenia spedycyjne – co to jest i dlaczego są wystawiane

Zlecenie spedycyjne to dokument, który stanowi formalne zamówienie usługi transportowej. Zawiera szczegółowe informacje o przewożonym towarze, pozwalające na wybranie odpowiedniego środka transportu, trasę oraz inne szczegóły dotyczące transportu. Zlecenie spedycyjne informuje również o terminie dostawy i innych wymaganiach dotyczących usługi transportowej. Dlaczego wystawiamy zlecenia spedycyjne Zlecenia spedycyjne wystawiane są w …

Firmowy rejestr umów

Rejestr umów to dokument, w którym gromadzone są wszystkie zawarte umowy. Rejestr zawiera dane zawarte w umowach oraz informacje dotyczące daty zawarcia i wygaśnięcia umowy. Rejestr może być używany przez organizację do śledzenia wszystkich umów, które zostały zawarte oraz do monitorowania ich wykonania. Czasami rejestr umów jest wykorzystywany do wyjaśniania …

Dziennik podawczy narzędzie do prowadzenia korespondencji w Sekretariacie

Dziennik podawczy jest bardzo ważnym narzędziem w zarządzaniu zasobami. Jest to dokument, który zawiera informacje o wszystkich towarach i usługach nabywanych i dostarczanych przez firmę. Dziennik podawczy jest podstawowym narzędziem wspomagającym kontrolę zarządzania zasobami. Głównym celem dziennika podawczego jest zapewnienie, że wszystkie zasoby są w pełni wykorzystane. Aby to osiągnąć, …

How a Digital Mailroom Can Organize Your Business Communications [EN]

A digital mailroom can help organize your business communications by automating the process of receiving, organizing, and managing incoming documents. The digital mailroom can be set up to automatically scan and index documents as they arrive, making it easier to find information and access documents when needed. The digital mailroom …

Ewidencja wyposażenia – zasady prowadzenia

Ewidencja wyposażenia służy do zapisywania danych dotyczących wszelkiego rodzaju sprzętów i materiałów, które są wykorzystywane w danej organizacji. Dokument ten służy jako podstawowa informacja o wyposażeniu danego przedsiębiorstwa oraz jest niezbędny do sporządzania odpowiednich dokumentów finansowych. Ewidencja wyposażenia powinna być prowadzona w sposób ciągły i systematyczny. Podstawowe zasady wprowadzania danych …

Jak prowadzić nowoczesny Sekretariat?

Nowoczesne prowadzenie sekretariatu wymaga odpowiednich narzędzi technologicznych i zaawansowanych systemów informatycznych. Przede wszystkim należy skorzystać z elektronicznego systemu kalendarza, który pozwoli na zarządzanie terminami spotkań, wizyt i innych ważnych wydarzeń. Elektroniczna baza danych również przyda się do tworzenia i przechowywania danych osobowych, dokumentów i informacji niezbędnych do pracy. Dzięki temu …

Elektroniczny dziennik korespondencji – dlaczego jest taki ważny?

Elektroniczny dziennik korespondencji jest bardzo ważny, ponieważ pozwala na łatwe tworzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentów dotyczących korespondencji. Pozwala także zarządzać wszelkimi korespondencjami w jednym miejscu, ułatwiając pracę. Umożliwia pracownikom wyszukiwanie i śledzenie korespondencji, co zapewnia zgodność z regulacjami i procedurami. Ponadto umożliwia wszystkim pracownikom dostęp do dokumentów, które mogą one …

Co to jest dziennik korespondencyjny?

Dziennik korespondencyjny to rodzaj elektronicznego rejestru, w którym przechowywane są informacje dotyczące wszystkich przesłanych i otrzymanych korespondencji. Rejestr ten zawiera informacje takie jak data wysłania i otrzymania korespondencji, nadawca i odbiorca, treść, wyniki dostarczania i odbioru oraz inne istotne informacje. Rejestr ten służy do archiwizacji i śledzenia korespondencji, aby można …

Nowy obowiązek dla urzędów w 2022 roku: Rejestr umów jednostek sektora finansów publicznych (jsfp)

W najbliższym czasie jednostki publiczne czeka wiele zmian. Jedną z nich jest rejestr umów jednostek sektora finansów publicznych. Kiedy wchodzi w życie centralny rejestr umów? Kogo dotyczy i kto ma go przygotować? Na te i inne pytania dotyczące rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych odpowiadamy w poniższym artykule. Od początku konstruowania nowych przepisów …

Program Sekretariat a instrukcja kancelaryjna

Instrukcja kancelaryjna to dokument, który określa zasady i procedury postępowania w działalności biurowej. Instrukcja zawiera informacje na temat procedur dotyczących zarządzania danymi, kontroli jakości, zarządzania zasobami, bezpieczeństwa, wytycznych dotyczących wykonania pracy, obowiązków i uprawnień, a także innych tematów związanych z biurem. Instrukcja jest często używana przez pracowników, aby dowiedzieć się, …