How a Digital Mailroom Can Organize Your Business Communications [EN]

A digital mailroom can help organize your business communications by automating the process of receiving, organizing, and managing incoming documents. The digital mailroom can be set up to automatically scan and index documents as they arrive, making it easier to find information and access documents when needed. The digital mailroom …

Ewidencja wyposażenia – zasady prowadzenia

Ewidencja wyposażenia służy do zapisywania danych dotyczących wszelkiego rodzaju sprzętów i materiałów, które są wykorzystywane w danej organizacji. Dokument ten służy jako podstawowa informacja o wyposażeniu danego przedsiębiorstwa oraz jest niezbędny do sporządzania odpowiednich dokumentów finansowych. Ewidencja wyposażenia powinna być prowadzona w sposób ciągły i systematyczny. Przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji …

Prowadzenie rejestru umów w firmie

Rejestr umów jest istotnym elementem w każdej firmie. Utrzymanie w nim wszystkich umów i dokumentów dotyczących transakcji i współpracy z partnerami biznesowymi jest niezwykle istotne, aby zapewnić sprawne zarządzanie przepływem informacji i finansów w firmie. Rejestr umów powinien zawierać wszystkie szczegóły dotyczące zawartych umów i dokumentów. Powinien zawierać datę zawarcia …

Jak prowadzić nowoczesny Sekretariat?

Nowoczesne prowadzenie sekretariatu wymaga odpowiednich narzędzi technologicznych i zaawansowanych systemów informatycznych. Przede wszystkim należy skorzystać z elektronicznego systemu kalendarza, który pozwoli na zarządzanie terminami spotkań, wizyt i innych ważnych wydarzeń. Elektroniczna baza danych również przyda się do tworzenia i przechowywania danych osobowych, dokumentów i informacji niezbędnych do pracy. Dzięki temu …

Elektroniczny dziennik korespondencji – dlaczego jest taki ważny?

Elektroniczny dziennik korespondencji jest bardzo ważny, ponieważ pozwala na łatwe tworzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentów dotyczących korespondencji. Pozwala także zarządzać wszelkimi korespondencjami w jednym miejscu, ułatwiając pracę. Umożliwia pracownikom wyszukiwanie i śledzenie korespondencji, co zapewnia zgodność z regulacjami i procedurami. Ponadto umożliwia wszystkim pracownikom dostęp do dokumentów, które mogą one …

Jak prowadzić dziennik korespondencyjny?

Zanim zaczniesz prowadzić dziennik korespondencyjny, należy zdefiniować cel, dla którego ma służyć. Dziennik może służyć do zapisywania wszelkiego rodzaju korespondencji, takiej jak listy, faksy, mejle, czy też dokumenty. Po ustaleniu celu, należy stworzyć listę kontaktów, które będą wpisywane do dziennika. W zależności od celu, lista ta może zawierać nazwiska, adresy, …

Co to jest dziennik korespondencyjny?

Dziennik korespondencyjny to rodzaj elektronicznego rejestru, w którym przechowywane są informacje dotyczące wszystkich przesłanych i otrzymanych korespondencji. Rejestr ten zawiera informacje takie jak data wysłania i otrzymania korespondencji, nadawca i odbiorca, treść, wyniki dostarczania i odbioru oraz inne istotne informacje. Rejestr ten służy do archiwizacji i śledzenia korespondencji, aby można …

Jak prowadzić ewidencję wyposażenia

Przedsiębiorcy wykorzystujący w działalności gospodarczej składniki majątku, które nie są środkami trwałymi, powinni założyć i prowadzić ewidencję wyposażenia. Ewidencję wyposażenia powinno się prowadzić w postaci rejestru lub księgi przechowującej wszystkie informacje na temat składników majątku, które nie są środkami trwałymi. Rejestry te powinny zawierać dane dotyczące każdego składnika majątku, takie …

Nowy obowiązek dla urzędów w 2022 roku: Rejestr umów jednostek sektora finansów publicznych (jsfp)

W najbliższym czasie jednostki publiczne czeka wiele zmian. Jedną z nich jest rejestr umów jednostek sektora finansów publicznych. Kiedy wchodzi w życie centralny rejestr umów? Kogo dotyczy i kto ma go przygotować? Na te i inne pytania dotyczące rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych odpowiadamy w poniższym artykule. Od początku konstruowania nowych przepisów …

Program Sekretariat a instrukcja kancelaryjna

Program Sekretariat a instrukcja kancelaryjna Wszystkie zagadnienia związane z korespondencją w przedsiębiorstwie reguluje instrukcja kancelaryjna, czyli zbiór przepisów wewnętrznych, regulujących sposób wykonywania przez wszystkie ogniwa organizacyjne przedsiębiorstwa czynności związanych z obiegiem pism oraz tryb formalnego postępowania z pismami i aktami. Program Sekretariat jest narzędziem do tworzenia i wykonywania instrukcji kancelaryjnych. …