Instalacja poprawek w systemie Sekretariat

Należy pobrać i rozpakować przesłaną poprawkę Zapisany plik rozpakowujemy Następnie należy podmienić pliki zainstalowane w folderze C:\Program Filex (x86)\AtSoftware\Sekretariat z plikami które rozpakowaliśmy. UWAGA: Po raz pierwszy po podmianie należy zalogować się na konto administratora (lub użytkownika posiadającego takie prawa) aby program dokonał konwersji bazy danych.  

Obieg faktur kosztowych

Wdrożenie w 24h Jak to możliwe. Nasz system można wdrożyć w ciągu 24h ponieważ to klient sam instaluje i wdraża rozwiązanie do obiegu faktur kosztowy przy naszym wsparciu technicznym. System po zainstalowaniu jest gotowy do pracy. Wystarczy uzupełnić podstawowe słowniki i już można pracować! Podejście potwierdzone u ponad 100 klientów …

Autoryzacja umów i dokumentów przez internet usprawnia pracę polskich firm.

Od kilku lat w Polsce istnieje możliwość elektronicznej autoryzacji dokumentów. Z usługi mogą korzystać nie tylko duże firmy, ale także mikroprzedsiębiorstwa. Eksperci podkreślają, że kluczowa w tym zakresie jest kwestia możliwości udowodnienia pochodzenia danych i zabezpieczenia ich przed sfałszowaniem, świadczona jako usługa przez wyspecjalizowane firmy.  Podpis cyfrowy to w definicji dane dołączone do danych lub ich przekształcenie …

RODO 2018 – co się zmieni w kwestii ochrony danych osobowych pracowników

Pod koniec maja 2018 r. wejdzie w życie europejskie Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które zastąpi dotychczasową dyrektywę regulującą tę kwestię, oraz obecnie obowiązującą polską ustawę o ochronie danych osobowych. Zmiany obejmą także reguły przetwarzania danych osobowych pracowników. Projekt Ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych, został …

Jak zorganizować sprawny obieg dokumentacji księgowej w firmie

Jak zorganizować sprawny obieg dokumentacji księgowej w firmie   Istotnym elementem zorganizowania rachunkowości każdej firmy jest właściwy system dokumentacji księgowej. Jego rola wynika z prawnego obowiązku udokumentowania wszystkich zapisów występujących w danym okresie. Można śmiało powiedzieć, że prawidłowy i sprawny obieg dokumentów w firmie jest jednym z najważniejszych (chociaż często …

Jak usprawnić obieg dokumentów w firmie?

Obieg dokumentów w firmie, który może pozwolić na zaoszczędzenie czasu i uniknięcie niepotrzebnego stresu, wymaga spełnienia przede wszystkim jednego warunku – musi sprawnie przebiegać. To właśnie od niego zależy w dużej mierze jakość usług oferowanych przez dane przedsiębiorstwo. Niestety, napływ dużej liczby zamówień, faktur i innych dokumentów może czasem sprawny …

System do zarządzania umowami

Dlaczego warto używać systemu do rejestracji umów? Najczęściej im większa firma, tym więcej umów zawiera z kontrahentami. W przypadku dużej ilości takich dokumentów może pojawić się problem z ich efektywnym zarządzaniem. Z pomocą przychodzi wtedy odpowiednie oprogramowanie. Różnego rodzaju umowy, kontrakty i inne dokumenty, na podstawie których realizowana jest współpraca …

Zasady, które przyspieszą obieg informacji i dokumentów w firmie

Umiejętnie wykorzystuj technologie Nowe technologie przedstawiane są jako sposób na usprawnienie przepływu informacji w firmie. Dzięki systemom komputerowym przyspieszającym obieg dokumentów redukowane są przede wszystkim koszty obsługi pracownika. Cyfryzacja procesu obsługi dokumentów niweluje także ryzyko ich zagubienia oraz automatyzuje żmudne przeliczenia danych. Wybierz JEDNO narzędzie do obsługi całego procesu Wszystkie osoby …

Obieg dokumentów w urzędzie

Konieczność zorganizowania prawidłowego i przede wszystkim funkcjonalnego obiegu dokumentów wynika najczęściej z potrzeb praktycznych. Obieg dokumentów można porównać do krwioobiegu w organizmie. Jeżeli obieg ten jest zakłócony, cały organizm funkcjonuje nieprawidłowo. Podobnie jest z dokumentami. Prawidłowe, od strony logistycznej, zorganizowanie procedur związanych z obiegiem dokumentów warunkuje realizację celów, dla których dana jednostka została …