Praca z systemem Sekretariat w zdalnej lokalizacji

Przedstawimy w jaki sposób można skonfigurować system Sekretariat do pracy zdalnej. Zalecamy aby konfiguracji dokonywał personel IT. Pokażemy skróconą instrukcje instalacji systemu ZeroTier dzięki któremu możemy pracować w różnych sieciach i mieć dostęp do bazy danych programu Sekretariat. Używanie systemu ZeroTier jest darmowe do 100 urządzeń. Wchodzimy na stronę ZeroTier …

Instalacja Microsoft SQL Serwer 2016

Pobieramy instalator z strony http://atsoftware.pl/portals/0/Pliki/Instalator/SQLEXPR_x64_ENU2016.exe Uruchamiamy instalator Wybieramy OK Wybieramy Akceptujemy warunki licencji Jeżeli na komputerze na którym instalujemy SQL Serwer instalator sprawdził wszystkie składniki wybieramy przycisk Next Pozostawiamy domyślne wartości Wybieramy Default Instance Pozostawiamy wartości domyślne Wybieramy Mixed Mode i ustawiamy hasło np: SQL@123Server Przechodzimy na zakładkę FileStream i zmieniamy …

ScriptDatabase – Darmowe narzędzie do skryptowania bazy danych połączone z repozytorium GIT

Darmowe narzędzie do skryptowania bazy danych połączone z repozytorium GIT. Połącz swoją bazę danych z repozytorium GitHub, Bitbucket … Jak to działa Program napisany jest jako aplikacja konsolowa która za pomocą parametrów może skryptować bazę danych lub wybrane funkcje albo procedury SQL. Co to znaczy skryptować? Program łącz się z …

Wykonanie backupu bazy danych Microsoft SQL

W poniższym artykule przedstawimy w jaki sposób można uruchomić mechanizm automatycznego tworzenia się kopi zapasowej bazy danych dla systemu Sekretariat. Kopię można uruchamiać cyklicznie (należy wtedy zdefiniować zadanie w Harmonogramie zadań systemu Windows) lub uruchamiając przygotowany plik ręcznie. Jeżeli mamy zainstalowany program z naszego instalatora wystarczy stworzyć plik i go …

Przenoszenie bazy danych systemu Sekretariat Firma

Aby przenieść bazę danych Microsoft SQL dla systemu Sekretariat należy : zrobić backup bazy odpiąć bazę utworzyć nową w nowej lokalizacji zrobić restore bazy   W Managment Studio Backup bazy Zapamiętać ścieżkę zapisu backupu Odpinamy bazę danych Tworzymy nową ważne nazwa musi być dokładnie taka sama jak odpinana Zakładka FileGroups …

Uruchomienie logowania SSO z domeną Active Directory

1. Należy włączyć mechanizm logowania oparty o uwierzytelnianie Windows Administracja – Opcje – Synchronizacja pracowników Może pojawić się komunikat – należy zignorować Zaznaczmy parametr Logowanie przy użyciu Active Directory Uwaga: Istnieje możliwość importu pracowników bezpośrednio z AD. Należy uważać w przypadku większej ilości pracowników ponieważ do systemu może zostać zaimportowana …

Instalacja systemu Sekretariat Firma z istniejącym serwerem Microsoft SQL Server

1. Konfiguracja SQL. Przed instalacją programu Sekretariat należy włączyć w serwerze SQL opcję FileStream. Z menu Start wchodzimy w konfigurację serwera SQL. Wybieramy właściwości aktywnego serwera. Zakładka FileStream zaznaczamy opcję Enable FILESTREAM for Transact-SQL access (wymagany będzie restart serwera SQL) Zakładka FileStream zaznaczamy opcję Enable FILESTREAM for Transact-SQL access (wymagany …