Przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone w wersji 4.3

Dodanie statusów dla funkcjonalności DelegacjeW tym celu dodano do zakładki Słowniki funkcjonalności dodawania nowych statusów Na karcie delegacji dodano pole z możliwością wyboru statusu. Pole Status dodano też do listy Delegacji Dodano możliwość dodawania załączników w Delegacjach

Przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone w wersji 4.2

1. Dodanie sekcji na korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej „Dane finansowe” zawierającej pola: – wartość netto – wartość vat – wartość brutto – termin płatności 2. Dodanie opcji „Wszyscy widzą nowego kontrahenta” w Parametrach programu. Podczas tworzenia nowego kontrahenta wartość domyślna w uprawnieniach jest uzupełniana w zależności od wartości zaznaczenia. Np. …

Przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone w wersji 4.1

1. Rozszerzenie liczby znaków w sekcji Opis na dokumencie korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej z 500 znaków do 3000. 2. Rozszerzenie liczby znaków podczas definiowania słowników z 40 znaków do 150. 3. Wprowadzenie mechanizmu uprawnień dla umów. W systemie istnieje teraz możliwość określania dla kogo dana umowa ma być widoczna. Dodano …

RODO w systemie Sekretariat – Nowa wersja systemu 4.0.0.0

Co to jest RODO? RODO to powszechnie używany skrót na określenie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które od dnia 25 …

Przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone w wersji 3.5

1. Zmiana kontrolki Kontrahent na liście korespondencji otrzymanej oraz wysłanej.   Nie wychodząc z okna korespondencji możemy wyszukać kontrahenta. Do wyboru pozostawione zostało jeszcze stare menu. 2. Dodano możliwość edycji zaznaczonych rekordów na korespondencji otrzymanej oraz wysłanej.   Funkcjonalność jest dostępna dla operatorów posiadających uprawnienia Administrator Sekretariatu (karta pracownika). Pola, …

Przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone w wersji 3.4

1. Notatki w korespondencji   W korespondencji otrzymanej jak i wysłanej wprowadzono funkcjonalność dodawania notatek do poszczególnych rekordów. 2. Sygnatura czasu kontrolka przeliczająca dni   Wprowadzono kontrolkę, która automatycznie przelicza dni. W konfiguracji istnieje możliwość ustawienia czy daty mają być liczone, jako kalendarzowe czy biznesowe. Administracja- Opcje – Parametry programu …

Przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone w wersji 3.3

1. Zmiana przechowywania lokalizacji pliku conf.xml   Plik z ustawieniem połączenia do bazy danych został przeniesiony do ustawień globalnych dla zalogowanego operatora w Windows.   2. Na korespondencji dodano przycisk Spółka (możliwość rejestracji korespondencji z różnych podmiotów powiązanych)   W słownikach definiujemy Spółki Istnieje możliwość wprowadzenia spółki do numeracji dokumentu …

Nowa wersja systemu Sekretariat 3.2

Przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone w wersji 3.2 1. Wprowadzono obsługę FileStream dla nowych baz danych systemu Sekretariat Od wersji 3.2 został zmieniony silnik baz danych. System współpracuję od wersji Microsoft SQL Serwer 2008. Wprowadzono wymagana opcję FileStream – przechowywania załączników w bazach danych. Więcej informacji możemy odnaleźć na stronach Microsoftu …

Przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone w wersji 3.0

1. Dodanie skinów w programie   W programie wprowadzono zakładkę wygląd 2. Opóźnienie dokumentu w dzienniku korespondencji   Wprowadzono zmiany w postaci wyświetlania opóźnienia zatwierdzenia dokumentu. Po zatwierdzeniu system pamięta i pokazuje dokumenty, które zostały opóźnione. 3. Wprowadzenie potwierdzenia przeczytania adresu email   Podczas wysyłania system dodaje parametr do emaila …

Przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone w wersji 2.0

1. Integracja dziennika korespondencji z elektronicznym archiwum

Każdą korespondencję wprowadzoną do systemu możemy zarchiwizować. Archiwizacja polega na utworzeniu dokumentów w wybranym archiwum (Segregator/Teczka) oraz przekopiowanie załączników z korespondencji. Ważne: Podczas archiwizacji załączniki nie są usuwane z korespondencji.
Aby dokonać archiwizacji należy zaznaczyć dane dokumenty i wybrać opcję Archiwizuj zaznaczone.

elektroniczne archiwum

Z dostępnych opcji należy wybrać Typ archiwum (Segregator/Teczka) oraz wskazać konkretną nazwę archiwum.

Potwierdź archiwizację

Aby zaakceptować należy wybrać Archiwizuj. Po wykonaniu archiwizacji system na liście oznaczy daną korespondencję jako zarchiwizowaną.

Lista archiwum

Uwaga. Jeżeli na liście nie jest widoczna kolumna Archiwizacja należy dodać ją do listy oraz za pomocą organizatora listy zachować widok.
Prawy klawisz na nagłówku kolumny – Wybór kolumn

Wybór kolumny

Podwójne kliknięcie na polu archiwum

Dostosowywanie

Aby zapisać widok prawym klawiszem na liście organizator listy – Zapisz

Zapisanie zmian

Po zarchiwizowaniu pomiędzy korespondencją a archiwum tworzy się relacja. Będąc w korespondencji w łatwy sposób możemy otworzyć dokument z archiwum.

Relacja archiwum

2. Dodanie dodatkowych statusów korespondencji

Za pomocą słowników możemy rozszerzyć listę dostępnych statusów. Słowniki – Dodatkowe statusy

Dodatkowe statusy dziennik korespondencji

3. Wprowadzenie możliwość śledzenia czasu realizacji danej korespondencji

Wprowadzając daną korespondencję możemy ustawić sygnaturę czasu. Sygnatura czasu określa datę do kiedy dana korespondencja musi uzyskać status Zatwierdzona.

Sygnatura czasu

Za pomocą znacznika na liście korespondencji możemy sprawdzić która korespondencja przekroczyła sygnaturę czasu (jest przeterminowana ).

Sygnatura czasu

Uwaga: . Jeżeli na liście nie jest widoczna kolumna Opóźnienie należy dodać ją do listy oraz za pomocą organizatora listy zachować widok.

4. Wprowadzenie pola data przesyłki


Data przesyłki