Instalacja poprawek w systemie Sekretariat

Należy pobrać i rozpakować przesłaną poprawkę Zapisany plik rozpakowujemy Następnie należy podmienić pliki zainstalowane w folderze C:\Program Filex (x86)\AtSoftware\Sekretariat z plikami które rozpakowaliśmy. UWAGA: Po raz pierwszy po podmianie należy zalogować się na konto administratora (lub użytkownika posiadającego takie prawa) aby program dokonał konwersji bazy danych.  

Przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone w wersji 4.3

Dodanie statusów dla funkcjonalności DelegacjeW tym celu dodano do zakładki Słowniki funkcjonalności dodawania nowych statusów Na karcie delegacji dodano pole z możliwością wyboru statusu. Pole Status dodano też do listy Delegacji Dodano możliwość dodawania załączników w Delegacjach

Obieg faktur kosztowych

Wdrożenie w 24h Jak to możliwe. Nasz system można wdrożyć w ciągu 24h ponieważ to klient sam instaluje i wdraża rozwiązanie do obiegu faktur kosztowy przy naszym wsparciu technicznym. System po zainstalowaniu jest gotowy do pracy. Wystarczy uzupełnić podstawowe słowniki i już można pracować! Podejście potwierdzone u ponad 100 klientów …

Praca z systemem Sekretariat w zdalnej lokalizacji

Przedstawimy w jaki sposób można skonfigurować system Sekretariat do pracy zdalnej. Zalecamy aby konfiguracji dokonywał personel IT. Pokażemy skróconą instrukcje instalacji systemu ZeroTier dzięki któremu możemy pracować w różnych sieciach i mieć dostęp do bazy danych programu Sekretariat. Używanie systemu ZeroTier jest darmowe do 100 urządzeń. Wchodzimy na stronę ZeroTier …

Instalacja Microsoft SQL Serwer 2016

Pobieramy instalator z strony http://atsoftware.pl/portals/0/Pliki/Instalator/SQLEXPR_x64_ENU2016.exe Uruchamiamy instalator Wybieramy OK Wybieramy Akceptujemy warunki licencji Jeżeli na komputerze na którym instalujemy SQL Serwer instalator sprawdził wszystkie składniki wybieramy przycisk Next Pozostawiamy domyślne wartości Wybieramy Default Instance Pozostawiamy wartości domyślne Wybieramy Mixed Mode i ustawiamy hasło np: SQL@123Server Przechodzimy na zakładkę FileStream i zmieniamy …

ScriptDatabase – Free database scripting tool connected to the GIT repository

Free database scripting tool connected to the GIT repository. Connect your database to GitHub, Bitbucket …   How it’s working The program is written as a console application which can use parameters to script the database or selected functions or SQL procedures. What does it mean to scripting? The program …

ScriptDatabase – Darmowe narzędzie do skryptowania bazy danych połączone z repozytorium GIT

Darmowe narzędzie do skryptowania bazy danych połączone z repozytorium GIT. Połącz swoją bazę danych z repozytorium GitHub, Bitbucket … Jak to działa Program napisany jest jako aplikacja konsolowa która za pomocą parametrów może skryptować bazę danych lub wybrane funkcje albo procedury SQL. Co to znaczy skryptować? Program łącz się z …

Przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone w wersji 4.2

1. Dodanie sekcji na korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej „Dane finansowe” zawierającej pola: – wartość netto – wartość vat – wartość brutto – termin płatności 2. Dodanie opcji „Wszyscy widzą nowego kontrahenta” w Parametrach programu. Podczas tworzenia nowego kontrahenta wartość domyślna w uprawnieniach jest uzupełniana w zależności od wartości zaznaczenia. Np. …

Przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone w wersji 4.1

1. Rozszerzenie liczby znaków w sekcji Opis na dokumencie korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej z 500 znaków do 3000. 2. Rozszerzenie liczby znaków podczas definiowania słowników z 40 znaków do 150. 3. Wprowadzenie mechanizmu uprawnień dla umów. W systemie istnieje teraz możliwość określania dla kogo dana umowa ma być widoczna. Dodano …

Wykonanie backupu bazy danych Microsoft SQL

W poniższym artykule przedstawimy w jaki sposób można uruchomić mechanizm automatycznego tworzenia się kopi zapasowej bazy danych dla systemu Sekretariat. Kopię można uruchamiać cyklicznie (należy wtedy zdefiniować zadanie w Harmonogramie zadań systemu Windows) lub uruchamiając przygotowany plik ręcznie. Jeżeli mamy zainstalowany program z naszego instalatora wystarczy stworzyć plik i go …