Włączenie opcji FileStream w Microsof SQL Server

Po zainstalowaniu programu Sekretariat Firma & Archiwum & WorkFlow z istniejącym systemem Microsoft SQL Serwer może zaistnieć potrzeba uruchomienia funkcjonalności FileStream. Funkcjonalność ta jest wymagana ponieważ system przetrzymuje załączniku związane przykładowo z dziennikiem korespondencji bezpośrednio w bazie danych. Dzięki temu wszyscy użytkownicy korzystający z funkcjonalności Dziennika korespondencji otrzymanej i wysłanej mają …

Instalacja systemu Sekretariat Firma wraz z serwerem Microsoft SQL Serwer

1. Pobieramy ze strony internetowej http://www.atsoftware.pl/Programy najnowszy instalator z serwerem SQL Instalator instaluję silnik bazy danych MSSQL oraz system Sekretariat. Wszystkie komponenty pobierane są bezpośrednio ze strony www. 2. Po poprawnym zainstalowaniu podczas pierwszego logowania system sprawdza czy baza danych istnieje na serwerze. Jeżeli nie zapyta nas o założenie bazy …

Synchronizacja kontrahentów z bazą MSSQL

W większości przypadków istnieje potrzeba aby lista kontrahentów która zapisana jest w systemie ERP przedsiębiorstwa automatycznie synchronizowała się z naszym systemem do obsługi korespondencji. Poniższa instrukcja przedstawia konfigurację synchronizacji listy kontrahentów zawartej w programie Sekretariat Firma z zewnętrznym systemem opartym o bazę Microsoft SQL Server. 1. W Administracja – Opcje …

Wysyłanie korespondencji otrzymanej e-mailem w systemie Sekretariat

W systemie Sekretariat Firma istnieje możliwość wysyłania wprowadzonej korespondencji otrzymanej do osób, które wskazaliśmy w polu przekazano do. W takiej sytuacji system wyśle e-maila informującego o nowej korespondencji otrzymanej. Jeżeli pod korespondencję zostanie podpięty załącznik system doda go do wiadomości e-mail. W parametrach programu (Administracja-Opcje-Parametry programu) ustawiamy opcje: Email – …

Przenoszenie bazy danych z opcją FileStream

Aby przenieść bazę systemu Sekretariat należy : zrobić backup bazy odpiąć bazę w Management Studio utworzyć nową bazę w nowej lokalizacji wykonać restore bazy Management Studio Backup bazy Zapamiętać ścieżkę zapisu backupu Odpinamy bazę danych Tworzymy nową bazę danych. Ważne nazwa musi być dokładnie taka sama jak odpinana. Zakładka FileGroups …