W większości przypadków istnieje potrzeba aby lista kontrahentów która zapisana jest w systemie ERP przedsiębiorstwa automatycznie synchronizowała się z naszym systemem do obsługi korespondencji.

Poniższa instrukcja przedstawia konfigurację synchronizacji listy kontrahentów zawartej w programie Sekretariat Firma z zewnętrznym systemem opartym o bazę Microsoft SQL Server.

1. W Administracja – Opcje – Synchronizacja kontrahentów należy uzupełnić następujące dane

– Zapytanie SQL – zapytanie zwraca tablicę z bazą kontrahentów

– Połączenie – Serwer SQL baza login i hasło do serwera gdzie znajduję się źródłowa baza kontrahentów.

Za pomocą synchronizuj sql można sprawdzić czy synchronizacja przebiegła poprawnie nie powinny wyskoczyć żadne błędy.

Dodatkowo na liście kontrahentów operator może cyklicznie wywoływać synchronizację.

2. Budowa zapytania

Pole Kod oraz Nazwa są wymagane. Do pustego zapytania należy do warunku from dodać tabele z systemu ERP oraz zmapować kolumny w zapytaniu Select. Ważne nie wolno zmieniać nazw kolumn w zapytaniu po zwrocie as Kod as Nazwa. Podczas importu mogą pojawić się błędy w różnicy wielkości pół tekstowych źródłowych oraz docelowych. W takim przypadku należy dokonać konwersji w zapytaniu SQL. Na końcu dokumentu informacja odnośnie budowy tabeli Kontrahenci.

Przykład pustego zapytania:

SELECT '' as Kod,
'' as Nazwa,
'' as AdresKraj,
'' as Regon,
'' as Nip,
'' as AdresMiejscowosc ,
'' as AdresKodpocztowy,
'' as AdresPoczta,
'' as AdresUlica,
'' as AdresNumerdomu,
'' as AdresNumerlokalu,
'' as AdresWojewodztwo,
'' as KiegoweNrkonta,
'' as KontaktEmail,
'' as KontaktImie,
'' as KontaktKodpocztowy,
'' as KontaktKraj,
'' as KontaktMiejscowosc,
'' as KontaktNazwisko,
'' as KontaktNrfax,
'' as KontaktNrtelefonu,
'' as KontaktNumerdomu,
'' as KontaktNumerlokalu,
'' as KontaktPoczta,
'' as KontaktStanowisko,
'' as KontaktUlica,
'' as KontaktWojewodztwo,
'' as KsiegoweNazwabanku
'0' as Grupa
FROM Tabela

Przykład zapytania do systemu ERP Enova

SELECT
Kontrahenci.Kod as Kod,
Kontrahenci.Nazwa as Nazwa,
Kontrahenci.NIP,Adresy.AdresKraj as AdresKraj,
'' as Regon,
Adresy.AdresMiejscowosc as AdresMiejscowosc ,
case (Adresy.AdresKodPocztowy) when 0 then '' else
substring(cast(right('00000'+convert(varchar(5), Adresy.AdresKodPocztowy), 5) as varchar(20)),1,2)+'-'+
substring(cast(right('00000'+convert(varchar(5), Adresy.AdresKodPocztowy), 5) as varchar(20)),3,3) end as AdresKodpocztowy,
Adresy.AdresPoczta as AdresPoczta,
Adresy.AdresUlica as AdresUlica,
Adresy.AdresNrDomu as AdresNumerdomu,
Adresy.AdresNrlokalu as AdresNumerlokalu,
'' as AdresWojewodztwo,
'' as KiegoweNrkonta,
'' as KontaktEmail,
'' as KontaktImie,
'' as KontaktKodpocztowy,
'' as KontaktKraj,
'' as KontaktMiejscowosc,
'' as KontaktNazwisko,
'' as KontaktNrfax,
'' as KontaktNrtelefonu,
'' as KontaktNumerdomu,
'' as KontaktNumerlokalu,
'' as KontaktPoczta,
'' as KontaktStanowisko,
'' as KontaktUlica,
'' as KontaktWojewodztwo,
'' as KsiegoweNazwabanku,
'35' as Grupa
FROM Kontrahenci INNER JOIN
Adresy ON Kontrahenci.ID = Adresy.Host
where Adresy.HostType='Kontrahenci' and Adresy.Typ=1
order by kod

Tablica źródłowa systemu Sekretariat

CREATE TABLE [dbo].[Kontrahenci](
[Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[DataWprowadzenia] [datetime] NULL,
[DataModyfikacji] [datetime] NULL,
[Pracownik] [int] NULL,
[Aktywny] [bit] NULL,
[Kod] [varchar](20) NULL,
[Nazwa] [varchar](240) NULL,
[Nip] [varchar](13) NULL,
[Regon] [varchar](20) NULL,
[AdresKraj] [varchar](40) NULL,
[AdresWojewodztwo] [varchar](40) NULL,
[AdresMiejscowosc] [varchar](40) NULL,
[AdresKodpocztowy] [varchar](10) NULL,
[AdresPoczta] [varchar](40) NULL,
[AdresUlica] [varchar](40) NULL,
[AdresNumerdomu] [varchar](10) NULL,
[AdresNumerlokalu] [varchar](10) NULL,
[KontaktKraj] [varchar](40) NULL,
[KontaktWojewodztwo] [varchar](40) NULL,
[KontaktMiejscowosc] [varchar](40) NULL,
[KontaktKodpocztowy] [varchar](10) NULL,
[KontaktPoczta] [varchar](40) NULL,
[KontaktUlica] [varchar](40) NULL,
[KontaktNumerdomu] [varchar](10) NULL,
[KontaktNumerlokalu] [varchar](10) NULL,
[KontaktImie] [varchar](20) NULL,
[KontaktNazwisko] [varchar](30) NULL,
[KontaktStanowisko] [varchar](50) NULL,
[KontaktNrtelefonu] [varchar](20) NULL,
[KontaktNrfax] [varchar](20) NULL,
[KontaktEmail] [varchar](50) NULL,
[KiegoweNrkonta] [varchar](50) NULL,
[KsiegoweNazwabanku] [varchar](50) NULL,
[Grupa] [int] NULL,
[Autonumer] [int] NULL,

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *