W poniższym artykule przedstawimy w jaki sposób można uruchomić mechanizm automatycznego tworzenia się kopi zapasowej bazy danych dla systemu Sekretariat.

Kopię można uruchamiać cyklicznie (należy wtedy zdefiniować zadanie w Harmonogramie zadań systemu Windows) lub uruchamiając przygotowany plik ręcznie.

Jeżeli mamy zainstalowany program z naszego instalatora wystarczy stworzyć plik i go uruchomić. Ważne należy posiadać uprawnienia administracyjne w systemie i uruchomić plik z uprawnieniami administracyjnym.

Jak stworzyć plik?

  1. Uruchamiamy program Notatnik

2. Wpisujemy następującą zawartość

echo off

:: DANE
set BACKUPPATH=c:\BackupSekretariat
set DATABASE=Sekretariat
set SERVERNAME=localhost
set DATESTAMP=%DATE%_%TIME:~0,2%-%TIME:~3,2%
:: data rrrr-mm-dd, time gg:mm:ss,ms
set FILENAME=%BACKUPPATH%\%DATABASE%_%DATESTAMP%.bak
set UserNameSa=sa
set PasswordSa=@t$0ftw@re
md %BACKUPPATH%
REM sqlcmd -E -S %SERVERNAME% -d master -Q "BACKUP DATABASE [%DATABASE%] TO DISK = N'%FILENAME%' WITH INIT , NOUNLOAD , NAME = N'%DATABASE% backup', NOSKIP , STATS = 10, NOFORMAT"
sqlcmd -S %SERVERNAME% -d master -U %UserNameSa% -P %PasswordSa% -Q "BACKUP DATABASE [%DATABASE%] TO DISK = N'%FILENAME%' WITH INIT , NOUNLOAD , NAME = N'%DATABASE% backup', NOSKIP , STATS = 10, NOFORMAT"

Backup zostanie założony w folderze c:\BackupSekretariat

3. Zapisujemy plik z nazwą backup.bat w dowolnym miejscu

Aby uruchomić backup bazy klikamy prawym klawiszem myszki i wybieramy Uruchom jak administrator

Po poprawnym wykonaniu w folderze  c:\BackupSekretariat powinien pojawić się nowy plik.

 

4. W celu zrestorowania bazy danych możemy posłużyć się takim skryptem:

sqlcmd -S localhost -U SA -Q “RESTORE DATABASE [Sekretariat] FROM DISK = N’C:\SEKRETARIAT\27-10-2022\Sekretariat.bak’ WITH FILE = 1, NOUNLOAD, REPLACE, STATS = 5”

Przykładowe skrypty bat

5.00 avg. rating (98% score) - 2 votes

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *