Problemy z terminowym wykonywaniem zadań

Niezapłacone na czas faktury, bo dokument utknął w dziale finansowym, przekroczone terminy realizacji zleceń, niewykonane na czas zadania – to typowe konsekwencje niesprawnego obiegu dokumentów w firmie. Brak właściwych procedur i sposobów przekazywania tych materiałów oraz ich archiwizacji powoduje przestoje, a nawet może skutkować bardziej bolesnymi dla przedsiębiorstwa konsekwencjami, takimi jak kary czy utrata kontraktów.

Wydłużenie czasu pracy i zmniejszenie produktywności

Niesprawny obieg dokumentów to również straty pośrednie, związane z czasem pracy pracowników. Każdy z nich za otrzymywaną pensję wykonuje określoną ilość pracy. Jeśli sporo czasu zajmuje im wprowadzanie do komputera danych z papierowych wersji dokumentów, ich przesłanie bądź przypominanie osobie odpowiadającej za sprawdzenie dokumentu o tym, że powinna zająć się zadaniem, to nie mają wystarczająco dużo czasu na inne aktywności. A to generuje spadek produktywności i odczuwalne dla firmy finansowe straty. Elektroniczny obieg dokumentów pozwala oszczędzić około 50% czasu związanego z wprowadzaniem dokumentów do systemu, a także poprawić produktywność pracowników dzięki automatycznej procedurze przesyłania plików i ich przypisaniu do określonych osób, które odpowiadają za ich procesowanie.

Problemy z komunikacją

Kto akceptuje koszty działu marketingu, a kto odpowiada za szkolenia BHP? Do kogo wysłać rachunek za naprawę ekspresu do kawy, a kto jest odpowiedzialny za zaopiniowanie umowy z kurierem? W każdej firmie, która z fazy start-upowej przechodzi do fazy wzrostu, pojawia się moment, w którym szef przestaje być jedynym i niepodzielnym królem na włościach i – by zachować możliwość ekspansji i rozwoju – musi on przekazać kompetencje swoim podwładnym. Wiąże się to również z przekazaniem odpowiedzialności i koniecznością wyznaczenia osób, które będą nadzorować określone procesy w firmie. W tym czasie konieczne jest stworzenie procedur obiegu dokumentów, które pozwolą na sprawne zarządzanie firmą i zachodzącymi w niej procesami. To właśnie na tym etapie dochodzi najczęściej do pierwszych zaburzeń komunikacji w firmie. Pracownicy nie wiedzą, kto za co odpowiada i z jakimi sprawami mają zgłaszać się do poszczególnych osób, rodzi się chaos i związane z tym przestoje i straty finansowe. Sprawny obieg dokumentów to nie tylko ich przekazywanie (czy to drogą elektroniczną, czy fizyczną), ale przede wszystkim odpowiednio sformułowane procedury, które pozwalają jednoznacznie przypisać odpowiedzialność za procesowanie danej faktury czy innego dokumentu.

Wyciek poufnych informacji

W momencie, w którym dokument w wersji papierowej przejść musi przez szereg biurek, by mógł zostać ostatecznie zaakceptowany, bardzo często dochodzi do wycieku poufnych informacji. Wynika to zarówno z niefrasobliwości pracowników, jak i tego, że trudno utrzymać kontrolę nad wszystkimi dokumentami w firmie. Nawet wysłana do druku umowa może dostać się w niepowołane ręce, jeśli w momencie jej drukowania inny pracownik będzie przez przypadek stał w pobliżu drukarki. Elektroniczny obieg dokumentów zapobiega wyciekowi poufnych informacji. Dokumenty kierowane są – zgodnie z procedurą – jedynie do wyznaczonych osób i dostępne dla nich z poziomu ich loginów lub skrzynki mailowej. Dzięki temu drukowany jest jedynie ostateczny dokument, co ułatwia zapanowanie nad ich ilością i dostępnością.

Digitalizacja dokumentów i zapis w systemie

Zmniejszenie kosztów druku

Z badania KPMG wynika, że przeciętna firma w Polsce wykorzystuje (w przeliczeniu na jednego pracownika) 1,3 ryzy papieru do drukowania miesięcznie. Z tego zmarnowanych jest około 8,2% wydruków (czyli około 50 kartek na pracownika miesięcznie). W skali całego kraju daje to 5,5 mld straconych kartek rocznie! Do tego doliczmy energię i toner. Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w firmie pozwala znacznie zredukować konieczność drukowania dokumentów i ograniczyć ilość marnowanych wydruków. Jeśli istnieje potrzeba archiwizacji dokumentu w wersji papierowej, drukuje się jedynie jego ostateczną wersję, która została już zaakceptowana pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym. Takie działanie nie tylko obniża koszty prowadzenia działalności, ale jest również proekologiczne.

4.83 avg. rating (96% score) - 6 votes

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *