Jak zarządzać korespondencją?

Jak zarządzać korespondencją? 1. Utrzymywanie porządku: Aby zarządzać korespondencją, ważne jest, aby zachować porządek. Upewnij się, że masz odpowiednie miejsce do przechowywania korespondencji, takie jak segregatory, skrzynki na listy lub folder na dysku twardym. Upewnij się, że wszystkie listy i dokumenty są oznaczone i łatwo je odnaleźć. Systematycznie kontroluj skrzynki …

Korespondencja przychodząca i wychodząca

Korespondencja przychodząca iwychodząca Korespondencja przychodząca i wychodząca jest to cały zbiór komunikacji pomiędzy firmą a jej klientami, dostawcami, partnerami, itp. Może to obejmować wszystko od e–maili, listów pocztowych, faksów, wizytówek, a nawet wiadomości SMS. Korespondencja przychodząca jest to cały zestaw informacji, które firma otrzymuje od swoich klientów, partnerów biznesowych i …

Procedury obiegu dokumentów

Procedury obiegu dokumentów Procedury obiegu dokumentów to zestaw zasad dotyczących przepływu dokumentów w organizacji. Celem procedur jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przepływu informacji i dokumentów w całej organizacji. Procedury te obejmują zarówno proces tworzenia, przesyłania, przechowywania i archiwizacji dokumentów. Tworzenie dokumentu: – Pracownik tworzy dokument zgodnie ze wskazówkami wytycznymi. – …

Dziennik korespondencji

Dziennik korespondencji Dziennik korespondencji jest dokumentem, w którym rejestrowane są wszelkiego rodzaju korespondencje między firmą a jej klientami, dostawcami lub innymi podmiotami. Dziennik korespondencji może być stosowany do rejestrowania i przechowywania wszystkich rodzajów korespondencji, w tym listów, e–maili, faksów, rozmów telefonicznych i poczty głosowej. W dzienniku korespondencji zapisywane są daty, …

Instalacja poprawek w systemie Sekretariat

Należy pobrać i rozpakować przesłaną poprawkę Zapisany plik rozpakowujemy Następnie należy podmienić pliki zainstalowane w folderze C:\Program Filex (x86)\AtSoftware\Sekretariat z plikami które rozpakowaliśmy. UWAGA: Po raz pierwszy po podmianie należy zalogować się na konto administratora (lub użytkownika posiadającego takie prawa) aby program dokonał konwersji bazy danych.  

Przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone w wersji 4.3

Dodanie statusów dla funkcjonalności DelegacjeW tym celu dodano do zakładki Słowniki funkcjonalności dodawania nowych statusów Na karcie delegacji dodano pole z możliwością wyboru statusu. Pole Status dodano też do listy Delegacji Dodano możliwość dodawania załączników w Delegacjach

Obieg faktur kosztowych

Wdrożenie w 24h Jak to możliwe. Nasz system można wdrożyć w ciągu 24h ponieważ to klient sam instaluje i wdraża rozwiązanie do obiegu faktur kosztowy przy naszym wsparciu technicznym. System po zainstalowaniu jest gotowy do pracy. Wystarczy uzupełnić podstawowe słowniki i już można pracować! Podejście potwierdzone u ponad 100 klientów …

Praca z systemem Sekretariat w zdalnej lokalizacji

Przedstawimy w jaki sposób można skonfigurować system Sekretariat do pracy zdalnej. Zalecamy aby konfiguracji dokonywał personel IT. Pokażemy skróconą instrukcje instalacji systemu ZeroTier dzięki któremu możemy pracować w różnych sieciach i mieć dostęp do bazy danych programu Sekretariat. Używanie systemu ZeroTier jest darmowe do 100 urządzeń. Wchodzimy na stronę ZeroTier …

Instalacja Microsoft SQL Serwer 2016

Pobieramy instalator z strony http://atsoftware.pl/portals/0/Pliki/Instalator/SQLEXPR_x64_ENU2016.exe Uruchamiamy instalator Wybieramy OK Wybieramy Akceptujemy warunki licencji Jeżeli na komputerze na którym instalujemy SQL Serwer instalator sprawdził wszystkie składniki wybieramy przycisk Next Pozostawiamy domyślne wartości Wybieramy Default Instance Pozostawiamy wartości domyślne Wybieramy Mixed Mode i ustawiamy hasło np: SQL@123Server Przechodzimy na zakładkę FileStream i zmieniamy …

ScriptDatabase – Free database scripting tool connected to the GIT repository

Free database scripting tool connected to the GIT repository. Connect your database to GitHub, Bitbucket …   How it’s working The program is written as a console application which can use parameters to script the database or selected functions or SQL procedures. What does it mean to scripting? The program …