ScriptDatabase – Darmowe narzędzie do skryptowania bazy danych połączone z repozytorium GIT

Darmowe narzędzie do skryptowania bazy danych połączone z repozytorium GIT. Połącz swoją bazę danych z repozytorium GitHub, Bitbucket … Jak to działa Program napisany jest jako aplikacja konsolowa która za pomocą parametrów może skryptować bazę danych lub wybrane funkcje albo procedury SQL. Co to znaczy skryptować? Program łącz się z …

Przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone w wersji 4.2

1. Dodanie sekcji na korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej „Dane finansowe” zawierającej pola: – wartość netto – wartość vat – wartość brutto – termin płatności 2. Dodanie opcji „Wszyscy widzą nowego kontrahenta” w Parametrach programu. Podczas tworzenia nowego kontrahenta wartość domyślna w uprawnieniach jest uzupełniana w zależności od wartości zaznaczenia. Np. …

Przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone w wersji 4.1

1. Rozszerzenie liczby znaków w sekcji Opis na dokumencie korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej z 500 znaków do 3000. 2. Rozszerzenie liczby znaków podczas definiowania słowników z 40 znaków do 150. 3. Wprowadzenie mechanizmu uprawnień dla umów. W systemie istnieje teraz możliwość określania dla kogo dana umowa ma być widoczna. Dodano …

Wykonanie backupu bazy danych Microsoft SQL

W poniższym artykule przedstawimy w jaki sposób można uruchomić mechanizm automatycznego tworzenia się kopi zapasowej bazy danych dla systemu Sekretariat. Kopię można uruchamiać cyklicznie (należy wtedy zdefiniować zadanie w Harmonogramie zadań systemu Windows) lub uruchamiając przygotowany plik ręcznie. Jeżeli mamy zainstalowany program z naszego instalatora wystarczy stworzyć plik i go …

Przenoszenie bazy danych systemu Sekretariat Firma

Aby przenieść bazę danych Microsoft SQL dla systemu Sekretariat należy : zrobić backup bazy odpiąć bazę utworzyć nową w nowej lokalizacji zrobić restore bazy   W Managment Studio Backup bazy Zapamiętać ścieżkę zapisu backupu Odpinamy bazę danych Tworzymy nową ważne nazwa musi być dokładnie taka sama jak odpinana Zakładka FileGroups …

RODO w systemie Sekretariat – Nowa wersja systemu 4.0.0.0

Co to jest RODO? RODO to powszechnie używany skrót na określenie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które od dnia 25 …

Uruchomienie logowania SSO z domeną Active Directory

1. Należy włączyć mechanizm logowania oparty o uwierzytelnianie Windows Administracja – Opcje – Synchronizacja pracowników Może pojawić się komunikat – należy zignorować Zaznaczmy parametr Logowanie przy użyciu Active Directory Uwaga: Istnieje możliwość importu pracowników bezpośrednio z AD. Należy uważać w przypadku większej ilości pracowników ponieważ do systemu może zostać zaimportowana …