Uruchomienie logowania SSO z domeną Active Directory

1. Należy włączyć mechanizm logowania oparty o uwierzytelnianie Windows Administracja – Opcje – Synchronizacja pracowników Może pojawić się komunikat – należy zignorować Zaznaczmy parametr Logowanie przy użyciu Active Directory Uwaga: Istnieje możliwość importu pracowników bezpośrednio z AD. Należy uważać w przypadku większej ilości pracowników ponieważ do systemu może zostać zaimportowana …

Instalacja systemu Sekretariat Firma z istniejącym serwerem Microsoft SQL Server

1. Konfiguracja SQL. Przed instalacją programu Sekretariat należy włączyć w serwerze SQL opcję FileStream. Z menu Start wchodzimy w konfigurację serwera SQL. Wybieramy właściwości aktywnego serwera. Zakładka FileStream zaznaczamy opcję Enable FILESTREAM for Transact-SQL access (wymagany będzie restart serwera SQL) Zakładka FileStream zaznaczamy opcję Enable FILESTREAM for Transact-SQL access (wymagany …

Włączenie opcji FileStream w Microsof SQL Server

Po zainstalowaniu programu Sekretariat Firma & Archiwum & WorkFlow z istniejącym systemem Microsoft SQL Serwer może zaistnieć potrzeba uruchomienia funkcjonalności FileStream. Funkcjonalność ta jest wymagana ponieważ system przetrzymuje załączniku związane przykładowo z dziennikiem korespondencji bezpośrednio w bazie danych. Dzięki temu wszyscy użytkownicy korzystający z funkcjonalności Dziennika korespondencji otrzymanej i wysłanej mają …

Instalacja systemu Sekretariat Firma wraz z serwerem Microsoft SQL Serwer

1. Pobieramy ze strony internetowej http://www.atsoftware.pl/Programy najnowszy instalator z serwerem SQL Instalator instaluję silnik bazy danych MSSQL oraz system Sekretariat. Wszystkie komponenty pobierane są bezpośrednio ze strony www. 2. Po poprawnym zainstalowaniu podczas pierwszego logowania system sprawdza czy baza danych istnieje na serwerze. Jeżeli nie zapyta nas o założenie bazy …

Synchronizacja kontrahentów z bazą MSSQL

W większości przypadków istnieje potrzeba aby lista kontrahentów która zapisana jest w systemie ERP przedsiębiorstwa automatycznie synchronizowała się z naszym systemem do obsługi korespondencji. Poniższa instrukcja przedstawia konfigurację synchronizacji listy kontrahentów zawartej w programie Sekretariat Firma z zewnętrznym systemem opartym o bazę Microsoft SQL Server. 1. W Administracja – Opcje …