Elektroniczne archiwum i zarządzanie dokumentacją

Rozwój informatyzacji w firmach oraz możliwość wykorzystania z komputerowych algorytmów wykonywanych z prędkością nieosiągalną dla człowieka, skłania nas do poszukiwania rozwiązań przyspieszających, upraszczających naszą pracę. Jednym z głównych problemów z jakim borykają się dzisiejsze firmy jest lawinowy wzrost dokumentów papierowych, których segregacja, opisywanie i – co najważniejsze – wyszukiwanie, staje …

Obieg dokumentacji w firmach będzie szybszy i tańszy. Zmiany w przepisach podnoszą rangę dokumentów.

Firmy mogą zaoszczędzić co najmniej 60 proc. czasu na obsługę danego procesu po wprowadzeniu elektronicznych dokumentów. W ten sposób oszczędzają również koszty i usprawniają obsługę klienta. Wprowadzenie w pełni cyfrowego obiegu dokumentów będzie teraz łatwiejsze. Od 1 lipca zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie eIDAS ws. uznawania elektronicznych podpisów, a od 8 września do …

Przechowywanie dokumentacji przedsiębiorstwa – uporządkowane archiwum

Dokument, bez względu na to, czy jest on papierowy, czy elektroniczny, stanowi pierwszorzędny dowód każdej transakcji lub sprawy. Dlatego też prowadząc firmę, musimy pamiętać o tym, aby nasza dokumentacja była prowadzona i przechowywana fachowo. Dzięki temu unikniemy sytuacji, w której istotny dla nas dokument ginie, bądź zostaje uszkodzony. Jak więc …

Obieg dokumentów w firmie – systemy kancelaryjne

Każda działalność wiąże się z tworzeniem dokumentów. Firmy i instytucje przykładają dużą wagę do treści i wyglądu dokumentów, a mniejszą – do ich szybkiego i skutecznego obiegu. Jak powinien poprawnie przebiegać taki proces.   Etapy postępowania z dokumentacją: • przyjmowanie i ewidencja informacji wpływających z zewnątrz, • wewnętrzny obieg informacji, • opracowanie informacji …

Obieg dokumentów w nowoczesnej firmie

Żadna organizacja nie zdoła całkowicie uniknąć biurokracji, tym bardziej, że na dokumentację składa się wszystko – nie tylko faktury czy dokumenty księgowe, ale także zamówienia i zapytania klientów czy też oferty od dostawców. Sytuacja komplikuje się tym bardziej, że część dokumentów wpływa w postaci elektronicznej, a część w postaci papierowej. …

Bezpłatna Konferencja “Workflow & Document Management Trends”

Zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji Workflow&Document Management Trends, która odbędzie się 23 lutego w Warszawie. Tematyka konferencji, ma na celu zaprezentowanie wpływu systemów elektronicznego obiegu dokumentów na optymalizację oraz usprawnienie pracy przedsiębiorstw. Liderzy technologii, będą rozmawiać o najnowszych trendach w zakresie udoskonalania procesu zarządzania dokumentacją oraz informacją biznesową. Efektywnie …

Nowoczesna księgowość, czyli w czym pomaga OCR faktur

Elektroniczne faktury są dziś standardem, który na stałe zagościł w naszych firmach. Jednakże wysyłanie faktur w plikach PDF niczego nie uprości, jeżeli nadal będziemy zmuszeni do ich drukowania i ręcznego wprowadzania do systemu księgowego. Z pomocą przychodzą dedykowane dla księgowości aplikacje, które w oparciu o mechanizm OCR odczytują dane zarówno …

Jakie powinności ciążą na sekretariacie?

Sekretariat jest bardzo ważnym działem dla wielu małych i średnich firm. Właśnie tam przenosi się większość formalności i podejmuje wspólników i kontrahentów. Jakie obowiązki ciążą na sekretarce? Czy jest niezbędna do właściwego funkcjonowania przedsiębiorstwa? Zwykle funkcję sekretarki przejmuje osoba wykształcona, kulturalna i godna zaufania, która zna i zachowuje dla siebie …

Regulamin w pracy sekretariatu

Działalność każdej instytucji lub firmy cechuje określona specyfika.Nie ma gotowych recept na organizację pracy w sekretariacie,bowiem zależą one od indywidualnych wymagań szefai kwalifikacji obsługi sekretariatu. Podstawowym zadaniem sekretariatu jest ochrona czasu dyrektora, uwalnianie dyrektora od załatwiania niektórych spraw merytorycznych, jak też od wykonywania wielu różnorodnych czynności biurowych, czyli stworzenie jak …

Organizacja pracy i obiegu dokumentów w urzędzie

Wysyłając pismo do urzędu wszczynające sprawę, obywatel nie zastanawiamy się zwykle nad tym, kto będzie ją prowadził i wydawał merytoryczną decyzję. Petenta interesuje przede wszystkim odpowiednie załatwienie jego sprawy. Sprawne wydawanie decyzji i postanowień w indywidualnych sprawach obywateli zależy w dużej mierze od organizacji pracy urzędu, w tym właściwego obiegu …