Jak zarządzać korespondencją?

Jak zarządzać korespondencją? 1. Utrzymywanie porządku: Aby zarządzać korespondencją, ważne jest, aby zachować porządek. Upewnij się, że masz odpowiednie miejsce do przechowywania korespondencji, takie jak segregatory, skrzynki na listy lub folder na dysku twardym. Upewnij się, że wszystkie listy i dokumenty są oznaczone i łatwo je odnaleźć. Systematycznie kontroluj skrzynki …

Korespondencja przychodząca i wychodząca

Korespondencja przychodząca iwychodząca Korespondencja przychodząca i wychodząca jest to cały zbiór komunikacji pomiędzy firmą a jej klientami, dostawcami, partnerami, itp. Może to obejmować wszystko od e–maili, listów pocztowych, faksów, wizytówek, a nawet wiadomości SMS. Korespondencja przychodząca jest to cały zestaw informacji, które firma otrzymuje od swoich klientów, partnerów biznesowych i …

Procedury obiegu dokumentów

Procedury obiegu dokumentów Procedury obiegu dokumentów to zestaw zasad dotyczących przepływu dokumentów w organizacji. Celem procedur jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przepływu informacji i dokumentów w całej organizacji. Procedury te obejmują zarówno proces tworzenia, przesyłania, przechowywania i archiwizacji dokumentów. Tworzenie dokumentu: – Pracownik tworzy dokument zgodnie ze wskazówkami wytycznymi. – …

Dziennik korespondencji

Dziennik korespondencji Dziennik korespondencji jest dokumentem, w którym rejestrowane są wszelkiego rodzaju korespondencje między firmą a jej klientami, dostawcami lub innymi podmiotami. Dziennik korespondencji może być stosowany do rejestrowania i przechowywania wszystkich rodzajów korespondencji, w tym listów, e–maili, faksów, rozmów telefonicznych i poczty głosowej. W dzienniku korespondencji zapisywane są daty, …

Instalacja poprawek w systemie Sekretariat

Należy pobrać i rozpakować przesłaną poprawkę Zapisany plik rozpakowujemy Następnie należy podmienić pliki zainstalowane w folderze C:\Program Filex (x86)\AtSoftware\Sekretariat z plikami które rozpakowaliśmy. UWAGA: Po raz pierwszy po podmianie należy zalogować się na konto administratora (lub użytkownika posiadającego takie prawa) aby program dokonał konwersji bazy danych.  

Obieg faktur kosztowych

Wdrożenie w 24h Jak to możliwe. Nasz system można wdrożyć w ciągu 24h ponieważ to klient sam instaluje i wdraża rozwiązanie do obiegu faktur kosztowy przy naszym wsparciu technicznym. System po zainstalowaniu jest gotowy do pracy. Wystarczy uzupełnić podstawowe słowniki i już można pracować! Podejście potwierdzone u ponad 100 klientów …

Autoryzacja umów i dokumentów przez internet usprawnia pracę polskich firm.

Od kilku lat w Polsce istnieje możliwość elektronicznej autoryzacji dokumentów. Z usługi mogą korzystać nie tylko duże firmy, ale także mikroprzedsiębiorstwa. Eksperci podkreślają, że kluczowa w tym zakresie jest kwestia możliwości udowodnienia pochodzenia danych i zabezpieczenia ich przed sfałszowaniem, świadczona jako usługa przez wyspecjalizowane firmy.  Podpis cyfrowy to w definicji dane dołączone do danych lub ich przekształcenie …

RODO 2018 – co się zmieni w kwestii ochrony danych osobowych pracowników

Pod koniec maja 2018 r. wejdzie w życie europejskie Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które zastąpi dotychczasową dyrektywę regulującą tę kwestię, oraz obecnie obowiązującą polską ustawę o ochronie danych osobowych. Zmiany obejmą także reguły przetwarzania danych osobowych pracowników. Projekt Ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych, został …

Jak zorganizować sprawny obieg dokumentacji księgowej w firmie

Jak zorganizować sprawny obieg dokumentacji księgowej w firmie   Istotnym elementem zorganizowania rachunkowości każdej firmy jest właściwy system dokumentacji księgowej. Jego rola wynika z prawnego obowiązku udokumentowania wszystkich zapisów występujących w danym okresie. Można śmiało powiedzieć, że prawidłowy i sprawny obieg dokumentów w firmie jest jednym z najważniejszych (chociaż często …