W procedurach biurowych ważną pozycję stanowią czynności kancelaryjne, które są uregulowane wewnętrznymi przepisami, zawartymi w formie instrukcji kancelaryjnej. Przepisy mają na celu ujednolicenie sposobu wykonywania przez wszystkie ogniwa organizacyjne czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem dokumentów biurowych wpływających z zewnątrz, wysyłanych na zewnątrz oraz przekazywanych pomiędzy komórkami organizacyjnymi.

Niezbędnik czynności kancelaryjnych

Ewidencjonowanie i dekretacja korespondencji

Ewidencjonowanie korespondencji to kluczowy element efektywnego zarządzania dokumentami w każdej organizacji. W tym rozdziale skoncentrujemy się na konkretnych aspektach procesu ewidencjonowania, ukazując, jak klasyfikować różne rodzaje korespondencji, jakie znaczenie mają systemy numeracji i identyfikatory dokumentów, oraz jak elektroniczne narzędzia wspomagają ten istotny proces.

Kategorie Dokumentów: Klasyfikacja Różnych Rodzajów Korespondencji

Wprowadzenie do różnorodności korespondencji w środowisku biznesowym, od tradycyjnych listów po elektroniczną korespondencję e-mail. Analiza kluczowych kategorii obejmujących:

 • Oficjalne Dokumenty: Takie jak umowy, deklaracje, i inne dokumenty formalne.
 • Korespondencja Wewnętrzna: Informacje i komunikaty przekazywane w obrębie organizacji.
 • Korespondencja Zewnętrzna: Komunikacja z partnerami biznesowymi, klientami, i instytucjami zewnętrznymi.
 • Dokumenty Elektroniczne: E-maile, pliki elektroniczne, prezentacje.

Omówienie znaczenia dokładnej klasyfikacji, która ułatwia późniejsze wyszukiwanie i zarządzanie dokumentami.

Systemy Numeracji i Unikalne Identyfikatory Dokumentów

Wskazówki dotyczące wprowadzania porządku poprzez zastosowanie systemów numeracji oraz unikalnych identyfikatorów dokumentów:

 • Hierarchia Numeracji: Jakie korzyści niesie ze sobą wprowadzenie hierarchii numeracji, aby zachować porządek i łatwość identyfikacji dokumentów.
 • Unikalne Identyfikatory: Dlaczego nadawanie dokumentom unikalnych kodów jest kluczowe dla uniknięcia duplikatów i konfuzji.

Przykłady praktyk związanych z systemami numeracji, które ułatwiają zarządzanie dokumentami w firmie.

Elektroniczne Narzędzia Wspomagające Ewidencjonowanie

Wprowadzenie do nowoczesnych narzędzi, które usprawniają proces ewidencjonowania korespondencji:

 • Systemy Zarządzania Dokumentami (DMS): Systemy Dms umożliwiają elektroniczne zarządzanie dokumentami, w tym ich ewidencjonowanie i archiwizację.
 • Automatyzacja Procesów: Rola automatyzacji w przyspieszaniu procesów ewidencjonowania i eliminowaniu błędów ludzkich.
 • Elektroniczne Podpisy: Bezpieczne i prawnie ważne podpisy elektroniczne wspierające procesy ewidencjonowania.

Praktyczne wskazówki dotyczące wyboru odpowiednich narzędzi elektronicznych, dostosowanych do potrzeb konkretnej organizacji.

Dekretacja Dokumentów: Proces i Wymagania

W zarządzaniu dokumentami proces dekretacji odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu porządku, przejrzystości i kontroli nad przepływem informacji w organizacji. W tym rozdziale zajmiemy się głębszym zrozumieniem definicji dekretacji, jej roli w kontroli przepływu dokumentów, odpowiedzialnością za ten proces oraz przykładami sytuacji, w których dekretacja staje się kluczowym elementem.

Definicja Dekretacji i Jej Rola

 • Dekretacja to proces formalnego zatwierdzania i nadawania dokumentowi odpowiedniego statusu w organizacji. To etap, w którym dokument jest oficjalnie akceptowany i uznawany za skończony, gotowy do dalszego przetwarzania lub archiwizacji.
 • Rola dekretacji polega na nadaniu dokumentowi statusu, który determinuje, co dalej z nim zrobić. To kluczowy element kontroli przepływu dokumentów, umożliwiający ścisłe monitorowanie etapów ich cyklu życia w organizacji.

Odpowiedzialność za Dekretację i Kryteria Decydujące o Procesie

 • Odpowiedzialność za dekretację przypisuje się zazwyczaj konkretnym osobom lub działom w organizacji. W zależności od rodzaju dokumentu i kontekstu, może to być pracownik na niższym szczeblu hierarchii, kierownik działu, czy nawet kadra zarządzająca.
 • Kryteria decydujące o procesie dekretacji obejmują różnorodne aspekty. Są to m.in.:
 • Ważność dokumentu i jego związki z celami organizacji.
 • Hierarchia zatwierdzających w kontekście zarządzania dokumentami.
 • Zgodność z regulacjami prawnymi i politykami firmy.

Przykłady Sytuacji Wymagających Dekretacji

 • Decyzje Zarządcze: W przypadku dokumentów zawierających decyzje zarządcze, dekretacja jest kluczowa dla implementacji decyzji na wszystkich szczeblach organizacyjnych.
 • Zmiany Wewnętrzne: Dokumenty związane z istotnymi zmianami w organizacji, takie jak restrukturyzacje czy nowe strategie, wymagają dekretacji w celu zapewnienia jednolitego zrozumienia i wdrożenia.
 • Sprawy Prawne: Dokumenty prawne, takie jak umowy czy pisma procesowe, muszą być poddane dekretacji, aby zachować zgodność z przepisami i zminimalizować ryzyko prawne.

Podsumowanie

Proces dekretacji jest kluczowym ogniwiem w kontrolowaniu przepływu dokumentów, zabezpieczając organizację przed chaosem, a jednocześnie umożliwiając sprawną i zgodną z regulacjami pracę. Odpowiedzialność za dekretację i kryteria decydujące o tym procesie są istotne dla utrzymania efektywnego zarządzania dokumentami. Przykłady sytuacji, w których dekretacja jest konieczna, ilustrują różnorodność dokumentów, które podlegają temu kluczowemu procesowi.

5.00 avg. rating (99% score) - 4 votes

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *