W najbliższym czasie jednostki publiczne czeka wiele zmian. Jedną z nich jest rejestr umów jednostek sektora finansów publicznych. Kiedy wchodzi w życie centralny rejestr umów? Kogo dotyczy i kto ma go przygotować? Na te i inne pytania dotyczące rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych odpowiadamy w poniższym artykule.

Od początku konstruowania nowych przepisów zadawano sobie pytanie, kiedy wejdzie w życie rejestr umów jednostek sektora finansów publicznych. Początkowo miało to nastąpić 1 lipca 2022 roku. Tak się jednak nie stało. Kolejną proponowaną datą był 1 stycznia 2023 roku. Na ten moment wiemy, że prawdopodobnie rejestr umów zacznie obowiązywać 1 stycznia 2024 roku. Zmianę tę wprowadza art. 15 ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265).

Centralny rejestr umów jednostek sektora finansów publicznych wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. Rejestr będzie zarządzany przez Ministerstwo Finansów, a jego wdrożenie zostało przewidziane w Ustawie o rejestrze umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych. Rejestr ten dotyczy wszystkich jednostek sektora finansów publicznych, w tym sektora samorządu terytorialnego, administracji rządowej, jednostek budżetowych, funduszy celowych, spółek Skarbu Państwa, jednostek budżetowych i gospodarczych, a także jednostek samorządu terytorialnego. Celem rejestru jest ułatwienie dostępu do informacji na temat umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz umożliwienie weryfikacji umów i śledzenia ich realizacji. Rejestr umożliwi również lepszy nadzór nad działalnością jednostek sektora finansów publicznych. Rejestr umów będzie zawierał informacje dotyczące umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym: strony umowy, czas trwania umowy, podstawę prawną umowy, przedmiot umowy, jej warunki, wartość umowy oraz jej status. Jednostki sektora finansów publicznych będą zobowiązane do przekazywania informacji o zawieranych przez nie umowach do rejestru. Informacje będą weryfikowane przez wyznaczonych pracowników Ministerstwa Finansów i wprowadzane do rejestru. Rejestr umów będzie dostępny w Internecie i będzie dostępny dla wszystkich. Wszyscy będą mogli wyszukiwać w nim informacje na temat umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych.

Rejestr umów: czy to na pewno nowość?

Rejestr umów jest pojęciem, które zostało stosowane od wielu lat. Został zaprojektowany, aby zapewnić przejrzystość i łatwość dostępu do danych dotyczących umów między stronami. W wielu przypadkach jest on wykorzystywany do archiwizacji umów, a także do wyszukiwania informacji o konkretnych umowach. Rejestr umów może być zarządzany ręcznie lub za pośrednictwem specjalnych systemów informatycznych.
Umowy zawierane przez jednostki publiczne są wPolsce jawne nie od dziś. Podstawową zasadą systemu finansów publicznych jest bowiem zasada jawności gospodarowania środkami publicznymi. Wzwiązku z tym wszelkie informacje dotyczące umów publicznych są ujawniane wraz z ich treścią i wszystkimi ustaleniami. Jawność umów publicznych jest regulowana przepisami ustawy o zamówieniach publicznych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów zdnia 14 lutego 2011 r. wsprawie informacji ozamówieniach publicznych. Wmyśl tych przepisów, wszystkie informacje ozamówieniach publicznych izawartych umowach, w tym szczegółowe informacje dotyczące ich treści, są ujawniane wserwisach internetowych właściwych organów zamawiających. Ponadto, wszelkie dane dotyczące umów publicznych są udostępniane wodpowiedzi na wnioski oinformację publiczną, wtrybie ustawy odostępie do informacji publicznej.

Rejestr umów: kogo dotyczy nowy obowiązek?

Jak sama nazwa wskazuje, do prowadzenia rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są jednostki sektora finansów publicznych. Obowiązek dotyczy wszystkich jednostek sektora finansów publicznych, w tym samorządów terytorialnych, jednostek budżetowych, samorządowych jednostek organizacyjnych, państwowych jednostek budżetowych, państwowych jednostek budżetowych, spółek prawa handlowego, komunalnych spółek, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, fundacji, stowarzyszeń, związków zawodowych, osób prawnych, jednostek nieposiadających osobowości prawnej, czy też podmiotów będących właścicielami lub współwłaścicielami jednostek sektora finansów publicznych.

Dlaczego warto wcześniej przygotować się do prowadzenia rejestru umów?

Przygotowanie się wcześniej do prowadzenia rejestru umów ma wiele zalet. Po pierwsze, dobrze przygotowany rejestr umów może służyć jako wygodne narzędzie do monitorowania ważnych terminów, postanowień i zmian wszystkich umów. Ponadto, dobrze przygotowany rejestr umów może pomóc w uporządkowaniu i zachowaniu dokumentacji umów, dzięki czemu łatwiej będzie w przyszłości odnaleźć dowolne dokumenty potrzebne do wykonania umowy. Przygotowanie się wcześniej do prowadzenia rejestru umów może również pomóc w identyfikacji możliwych problemów i przyspieszyć proces rozwiązywania problemów, gdy pojawią się one w przyszłości.
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *