Dlaczego warto wdrażać nowoczesne technologie w firmie?

Polski biznes digitalizuje się coraz szybciej, a dostęp do zaawansowanych rozwiązań technologicznych staje się jednym z najważniejszych wyznaczników atrakcyjności na rynku. Zautomatyzowana księgowość czy produkcja nikogo już nie dziwią, podobne jest w przypadku systemów wspierających efektywne zarządzanie zespołem czy kanałem dystrybucji i dostaw. Wielu opieszałych przedsiębiorców czeka podjęcie trudnych decyzji organizacyjnych, których …

Elektroniczny obieg faktur przynosi oszczędności

Firmy stosujące papierowy obieg faktur zakupu powinny go zastąpić skanowaniem i elektronicznym obiegiem. Przyniesie to spore oszczędności i zmniejszy liczbę popełnianych błędów przy rozliczaniu tych dokumentów. Standardem w firmach zarówno polskich, jak i zagranicznych jest papierowy obieg faktur zakupu. Czy w praktyce pojawiają się jakieś typowe problemy dla tego typu …

Zamiast kilometrów półek z teczkami

Stosowanie elektronicznych dokumentów i narzędzi klasy workflow, czyli wspierających obieg dokumentów, pozwala na znaczne skrócenie czasu obsługi klienta. Dokument po archiwizacji elektronicznej znacznie łatwiej jest wyszukać i przetworzyć. Warto jednak zakupić system odpowiedni do zadań oraz do przewidywanego ich rozszerzenia w przyszłości. Należy też dobrze zdefiniować procesy biznesowe i procedury …

Zarządzanie dokumentami

Instytucje bankowo-finansowe mają do czynienia z ogromną ilością korespondencji oraz dokumentów. Prawo wymaga, aby dokumentacja była przechowywana przez określoną liczbę lat i dopiero wtedy niszczona w odpowiedni sposób. Kolejnym problemem związanym z przechowywaniem ogromnej ilości dokumentów jest swobodny dostęp do nich. Dotarcie do oryginalnej dokumentacji jest szczególnie czasochłonne w bankach …

Rola obiegu dokumentów w firmie

Użytkownicy, którzy stają przed problemem wdrożenia stosownego systemu IT, nie są w pełni świadomi zakresu zmian, jakie spowoduje jego wdrożenie. Jednym z kluczowych elementów, którego nie doceniają wdrożeniowcy, jest psychologiczny opór przed nowością. Brakuje działań związanych z przygotowaniem pracowników do samych procedur wdrożenia. Przed procesem wdrożenia firmy powinny przedstawiać użytkownikom …

Elektroniczny obieg dokumentów

Przed wdrożeniem systemu do zarządzania dokumentami w formie elektronicznej, należy przygotować jasną procedurę ich obiegu. Badania wykazują, że firmy zdają sobie sprawę z konieczności zmiany sposobu zarządzania informacjami i procesami biznesowymi, której celem miałoby być zwiększenie wydajności i zmniejszenie ryzyka niezgodności z obowiązującymi przepisami. Przygotowując rozwiązania informatyczne oparte na jednej …

Elektroniczne archiwum

Dokumenty papierowe, dokumenty elektroniczne, poczta elektroniczna są nośnikami informacji potrzebnymi firmie w codziennej działalności. Gromadzenie tych wszystkich informacji i sprawne zarządzanie nimi może okazać się jednym z warunków sukcesu w uzyskaniu silnej pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Wydaje się, że współczesnym rozwiązaniem problemu może być zbudowanie elektronicznego archiwum dokumentów, dlatego że tworzy …

Webinarium “Biuro bez papieru! Proces obiegu dokumentów i archiwizacji”

Archiwizacja tradycyjnych dokumentów (dokumenty papierowe, emaile) w formie elektronicznej oraz obsługa procesu obiegu dokumentów, w tym: Ze skanera wprost do ksiąg rachunkowych Sczytywanie danych podczas skanowania dokumentów zapewniające automatyczny obieg faktur zakupu. Mobilny pracownik firmy Praca zdalna, dostęp „tu i teraz” do procesu obiegu dokumentów i ich archiwizacji. Agenda: 1. …

Elektroniczny obieg dokumentów w firmie

Duże firmy handlowe nie wyobrażają sobie już np. zarządzania magazynem przy użyciu segregatorów i katalogów. Małe i średnie firmy również mogą skorzystać na wdrożeniu systemu do zarządzania dokumentami. Korzyści? Automatyzacja wielu procesów, eliminacja pracy manualnej i zapewnienie wsparcia dla pracowników. Oszczędzamy i czas, i pieniądze. Jeśli prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą …

Dokumenty w obiegu

Zastępowanie dokumentów drukowanych elektronicznymi odpowiednikami determinowane jest kilkoma czynnikami. Wśród korzyści, które są związane z elektronicznym gromadzeniem dokumentów najczęściej wymienia się zwiększenie dostępności dokumentów, przyspieszenie ich przetwarzania oraz ograniczenie kosztów. Zarządzanie dokumentami jest pojęciem niezwykle pojemnym. Obejmuje ono proste archiwizowanie dokumentów papierowych w formie elektronicznej, budowę repozytorium z funkcjami wyszukiwania, …