Prognozy dotyczące zaniku papierowych dokumentów się nie sprawdzają. Jednak w związku z dominacją elektronicznego ich obiegu istotną sprawą jest zapewnienie bezpieczeństwa w tym zakresie. Papier i druk nie odeszły w zapomnienie. Można wręcz stwierdzić, że obserwujemy dynamiczny rozwój papierowych form utrwalania i przekazu treści. Współczesne rozwiązania znacznie odeszły jednak od tradycyjnych technik druku, a technologia informacyjna pozwoliła proces przygotowania materiałów drukowanych uprościć i wzbogacić o nowe możliwości. Terminy web-printing, printing on-demand, weszły do słownika praktyki biznesowej.

Obieg dokumentu ścieżka obiegu

Problematyka związana z bezpieczeństwem w drukowaniu może być rozpatrywana w wielu aspektach. Warto skoncentrować się na: innowacjach w zakresie materiałów eksploatacyjnych, tworzących warunki bezpiecznego przekazu treści oraz technologicznych elementach, zapewniających bezpieczne udostępnienie drukowanej treści. Technologie druku cyfrowego i drukowanie na żądanie dzięki łatwości modyfikowania treści oraz daleko posuniętej personalizacji przekazu pozwoliły uzyskać możliwość dotarcia do odbiorców z informacją oczekiwaną, bo często stanowiącą odpowiedź na skierowane zapytanie. Nowe podejście zapewnia indywidualizację akceptowanej treści, co wpływa na efektywność przekazu, a także gwarantuje szybkość elektronicznych form przekazu z możliwością utrwalenia treści w postaci papierowej. Przy ogólnym zniechęceniu nadmiarem reklamy, interaktywny i spersonalizowany druk cyfrowy jest dużą nadzieją komunikacji marketingowej. Kanały elektroniczne, e-business, e-commerce, a szczególnie bankowość elektroniczna wymagają zapewnienia klientom bezpiecznego przekazu korespondencji. Wraz z wprowadzeniem kart magnetycznych pojawiła się konieczność bezpiecznego drukowania PIN-ów. Ukształtowana wówczas technologia polegała na drukowaniu techniką uderzeniową (drukarki igłowe) liczby poufnego kodu oraz danych adresowych odbiorcy na specjalnym papierze z karbonowaną strefą chronionego pola druku informacji niejawnej. Tzw. koperta PIN-owa nie jest rozwiązaniem o najwyższych walorach użytkowych. Na folii umieszczony zostaje poufny PIN, a formularz w kolejnej fazie zostaje zaklejony w prasie klejącej. W finale otrzymujemy spersonalizowaną i bezpieczną przesyłkę bezkopertową. Rozwój technologii druku laserowego doprowadził do pojawienia się konkurencyjnych rozwiązań w zakresie dostępnych materiałów eksploatacyjnych.

4.50 avg. rating (90% score) - 6 votes

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *