Obieg faktur kosztowych

Obieg faktur kosztowych to proces przetwarzania i zatwierdzania faktur dotyczących kosztów związanych z działalnością firmy. Faktury kosztowe obejmują wydatki na materiały, usługi, wynagrodzenia, podatki i inne koszty operacyjne. Wdrożenie system do opisu dokumentów w 24h Jak to możliwe. Nasz system można wdrożyć w ciągu 24h. Klient sam instaluje i wdraża …

Praca z systemem Sekretariat w zdalnej lokalizacji

Przedstawimy w jaki sposób można skonfigurować system Sekretariat do pracy zdalnej. Zalecamy aby konfiguracji dokonywał personel IT. Pokażemy skróconą instrukcje instalacji systemu ZeroTier dzięki któremu możemy pracować w różnych sieciach i mieć dostęp do bazy danych programu Sekretariat. Używanie systemu ZeroTier jest darmowe do 100 urządzeń. Wchodzimy na stronę ZeroTier …

Instalacja Microsoft SQL Serwer 2016

Pobieramy instalator z strony http://atsoftware.pl/portals/0/Pliki/Instalator/SQLEXPR_x64_ENU2016.exe Uruchamiamy instalator Wybieramy OK Wybieramy Akceptujemy warunki licencji Jeżeli na komputerze na którym instalujemy SQL Serwer instalator sprawdził wszystkie składniki wybieramy przycisk Next Pozostawiamy domyślne wartości Wybieramy Default Instance Pozostawiamy wartości domyślne Wybieramy Mixed Mode i ustawiamy hasło np: SQL@123Server Przechodzimy na zakładkę FileStream i zmieniamy …

ScriptDatabase – Free database scripting tool connected to the GIT repository

Free database scripting tool connected to the GIT repository. Connect your database to GitHub, Bitbucket …   How it’s working The program is written as a console application which can use parameters to script the database or selected functions or SQL procedures. What does it mean to scripting? The program …

ScriptDatabase – Darmowe narzędzie do skryptowania bazy danych połączone z repozytorium GIT

Darmowe narzędzie do skryptowania bazy danych połączone z repozytorium GIT. Połącz swoją bazę danych z repozytorium GitHub, Bitbucket … Jak to działa Program napisany jest jako aplikacja konsolowa która za pomocą parametrów może skryptować bazę danych lub wybrane funkcje albo procedury SQL. Co to znaczy skryptować? Program łącz się z …

Przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone w wersji 4.2

1. Dodanie sekcji na korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej „Dane finansowe” zawierającej pola: – wartość netto – wartość vat – wartość brutto – termin płatności 2. Dodanie opcji „Wszyscy widzą nowego kontrahenta” w Parametrach programu. Podczas tworzenia nowego kontrahenta wartość domyślna w uprawnieniach jest uzupełniana w zależności od wartości zaznaczenia. Np. …

Przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone w wersji 4.1

1. Rozszerzenie liczby znaków w sekcji Opis na dokumencie korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej z 500 znaków do 3000. 2. Rozszerzenie liczby znaków podczas definiowania słowników z 40 znaków do 150. 3. Wprowadzenie mechanizmu uprawnień dla umów. W systemie istnieje teraz możliwość określania dla kogo dana umowa ma być widoczna. Dodano …

Wykonanie backupu bazy danych Microsoft SQL

W poniższym artykule przedstawimy w jaki sposób można uruchomić mechanizm automatycznego tworzenia się kopi zapasowej bazy danych dla systemu Sekretariat. Kopię można uruchamiać cyklicznie (należy wtedy zdefiniować zadanie w Harmonogramie zadań systemu Windows) lub uruchamiając przygotowany plik ręcznie. Jeżeli mamy zainstalowany program z naszego instalatora wystarczy stworzyć plik i go …

Przenoszenie bazy danych systemu Sekretariat Firma

Aby przenieść bazę danych Microsoft SQL dla systemu Sekretariat należy : zrobić backup bazy odpiąć bazę utworzyć nową w nowej lokalizacji zrobić restore bazy   W Managment Studio Backup bazy Zapamiętać ścieżkę zapisu backupu Odpinamy bazę danych Tworzymy nową ważne nazwa musi być dokładnie taka sama jak odpinana Zakładka FileGroups …

RODO w systemie Sekretariat – Nowa wersja systemu 4.0.0.0

Co to jest RODO? RODO to powszechnie używany skrót na określenie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które od dnia 25 …