Elektroniczny obieg dokumentów

Czy warto, po co inwestować ? Najnowsze technologie informatyczne umożliwiły korzystanie z takich rozwiązań, które na dzień dzisiejszy rzeczywiście świetnie się sprawdzają. Dlatego tak polecany jest też w ostatnim czasie elektroniczny obieg dokumentów. To nic innego jak system informatyczny do zarządzania obiegiem zadań oraz dokumentów, działający w oparciu o mechanizmy …

Porządek w dokumentach firmowych – niszczenie, digitalizacja i archiwizacja

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w Firmie to obowiązek każdego przedsiębiorcy. W zależności od rodzaju dokumentów, należy je przechowywać od 5 do 50 lat. Łącznie są to setki, tysiące a nawet miliony wrażliwych danych. Jak uporać się z zalegającymi w szafach i na regałach archiwum teczkami, by zaoszczędzić miejsce, czas i …

Przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z e-faktur

Statystyki pokazują, że polscy przedsiębiorcy coraz częściej świadomie korzystają z e-faktur, doganiając w statystykach zachodnich sąsiadów. Badania przeprowadzone pod koniec ubiegłego roku przez Grupę Idea Banku wykazały, że aż 98% polskich przedsiębiorców archiwizowało papierowe faktury w biurze księgowym lub w siedzibie firmy. Nawet 30% faktur, które były wystawiane online i …

Elektroniczne archiwum dokumentów

Co uzyskamy dzięki archiwum ? Żadnemu przedsiębiorcy nie trzeba tłumaczyć, że podstawą do tego, aby firma funkcjonowała prawidłowo jest prowadzenie archiwum wszystkich tych dokumentów, które wpływają na zakres działalności konkretnej firmy. Nasza firma softwarowa posuwa się jeszcze dalej, śmiało twierdząc, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem w dzisiejszych czasach jest Elektroniczne archiwum …

Dziennik korespondencji w elektronicznym obiegu dokumentów

Usprawniamy pracę sekretariatu Korespondencja w elektronicznym obiegu dokumentów to nic innego jak e – obsługa sekretariatu, umożliwiająca sprawny przepływ danych nie tylko w samej firmie, ale i z innymi, współpracującymi z nią przedsiębiorcami. Właściwie skonfigurowany Dziennik korespondencji umożliwi sprawną ewidencję zbioru dokumentów wysyłanych, jak i otrzymywanych. Będzie to możliwe dzięki …

Akceptacja faktur kosztowych

Obieg faktur kosztowych Akceptacja faktur kosztowych jest procesem obecnym w każdej bez wyjątku firmie. Zależnie od poszczególnych czynników może zająć kilka minut aż po bardzo czasochłonny zakres działań wielopoziomowego obiegu. Czynnikami takimi są: poziom rozbudowania firmy, czyli ilość posiadanych działów, ilość pracowników, czy poziom i jakość organizacji procesów obiegu dokumentów. …

Dedykowany moduł Sekretariat Firma-Umowy

Elektroniczny rejestr umów Funkcjonalność systemu elektronicznego, jaki napisała Nasza firma softwarowa pozwala skorzystać z rozwiązania takiego jak elektroniczny rejestr umów. Taki e – rejestr przysłuży się wystawianiu dokumentów z poszczególnymi podmiotami gospodarczymi, z którymi dana firma prowadzi współpracę. Program ten pozwala zarejestrować wszystkie informacje, które są niezbędne. Będą to: data …